Objawy KARDIOMIOPATIA ROZSTRZENIOWA przyczny. Czym jest powiększeniem serca spowodowanym w miarę.

Czy pomocne?

Kardiomiopatia rozstrzeniowa leczenie

Definicja KARDIOMIOPATIA ROZSTRZENIOWA: Kardiomiopatia rozstrzeniowa - charakteryzuje się powiększeniem serca spowodowanym w miarę niewielkim przerostem mięśnia serca, za to znacznym rozciągnięciem (rozstrzenią). Rozstrzeń dotyczy przeważnie całego serca (obu komór i obu przedsionków), aczkolwiek pierwotnie uszkodzona może być w pierwszej kolejności lewa komora. Przewarzająca część przypadków kardiomiopatii rozstrzeniowej ustala się jako idiopatyczne, a więc o nieznanej przyczynie, lecz najczęściej czynnikami wywołującymi to schorzenie są wirusy i toksyczne działanie alkoholu. Do rzadszych przyczyn należą dolegliwości tkanki łącznej, sarkoidoza, ciąża (tak zwany kardiomiopatia okołoporodowa), leki cytostatyczne (na przykład adriamycyna), przewlekłe znaczące niedobory wapnia albo fosforu i dystrofia mięśniowa.Zapalenie wirusowe mięśnia serca, prowadzące do rozwoju kardiomiopatii wirusowej, najczęściej wywołane jest poprzez zakażenie pospolitym wirusem Coxackie B. Infekcje o tej etiologii są częste, na szczęście rzadziej wikłają się odczynem zapalnym w mięśniu serca i tylko część chorych nie powraca do zdrowia, zapadając na kardiomiopatię rozstrzeniową.Ostre wirusowe zapalenie mięśnia serca spowodowane wirusem Coxackie B zdarza się najczęściej u młodych, przedtem zupełnie zdrowych ludzi. U niektórych z nich w wyniku reakcji immunologicznej zapoczątkowanej poprzez przedmioty wirusa dochodzi do postępującego, ciężkiego uszkodzenia mięśnia serca, z zanikaniem komórek mięśniowych i zastępowaniem ich poprzez tkankę łączną, upośledzeniem kurczliwości mięśnia serca i nasilającą się niewydolnością jednej albo obu komór. w wyniku zalegania krwi w jamach serca, spowodowanego osłabieniem kurczliwości mięśnia, serce rozciąga się i zwiększa. Upośledzona funkcja komór daje objawy niewydolności krążenia. To są symptomy małego rzutu (zmęczenie, zawroty głowy, duszność wysiłkowa), a więc niedostatecznego ukrwienia tkanek obwodowych, i zastoju w krążeniu płucnym i obwodowym (zadyszka, duszność nasilająca się w pozycji leżącej, napadowa duszność nocna i obrzęki). Chory może również zauważyć znaczący wzrost masy ciała, wywołany obrzękami. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się znaczące zwiększenie sylwetki serca i cechy zastoju krwi w płucach. Poszerzenie jam serca i uogólnione upośledzenie kurczliwości mięśnia widać również w badaniu echokardiograficznym.Poza symptomami niewydolności krążenia kardiomiopatia rozstrzeniowa daje regularnie różne zaburzenia rytmu, komorowe i nadkomorowe, włącznie z migotaniem przedsionków. Występuje także skłonność do tworzenia się skrzeplin w jamach serca, zagrażających powikłaniami zatorowymi.Takie same symptomy, jak w kardiomiopatii pozapalnej, występują w alkoholowym uszkodzeniu mięśnia serca. Rozpoznanie rzeczywistej powody uszkodzenia serca tu jest ważne, gdyż zaprzestanie picia alkoholu może dać sporą poprawę stanu serca u osoby z alkoholową kardiomiopatią rozstrzeniową.Postępowanie w kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmuje, o ile to możliwe, leczenie dolegliwości podstawowej, lecz najczęściej jest objawowe i bazuje na podawaniu leków odciążających serce, poprawiających kurczliwość mięśnia, regulujących rytm serca i zapobiegających powstawaniu skrzeplin. Czasami niezbędne jest wszczepienie stymulatora serca albo defibrylatora chroniącego przed nagłym zgonem na skutek migotania komór. Część chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową wymaga przeszczepu serca. Rokowanie w tej chorobie jest niepewne i zależy od stopnia uszkodzenia mięśnia serca

Lekarza zaleca: Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.