Objawy RELACJE MAŁŻEŃSKIE przyczny. Czym jest indywidualną osobowość, uwarunkowania wyniesione ze.

Czy pomocne?

Relacje małżeńskie leczenie

Definicja RELACJE MAŁŻEŃSKIE: Każdy z partnerów wnosi do związku swoją niepowtarzalną i indywidualną osobowość, uwarunkowania wyniesione ze środowiska rodzinnego, mechanizm wartości i przyzwyczajenia. Te dwie różne osobowości tworzą związek, w którym inność każdego z partnerów może mieć różny wpływ na losy małżeństwa. Federacja niezależnych osobowości Każdy z partnerów pozostaje sobą. Łączy ich więź seksualna, rodzicielstwo, gospodarstwo domowe, spędzanie wspólnego czasu i tym podobne Mogą z kolei mieć odmienne hobby, zainteresowania, potrzeby, mechanizmy wartości i tak dalej Związek jest udany, o ile ta inność nie jest konfliktorodna, a partnerzy akceptują ją, uznają za interesującą i unikają walki o dominację. Pozycja bluszcza W takim związku dominuje jeden z partnerów, a druga osoba podporządkowuje się, przejmuje mechanizm wartości i poglądów partnera jako własny ("echo"). Taka stosunek jest możliwa w razie, kiedy jeden z partnerów ma mocną osobowość, a drugi słabą i niewiele uformowaną. Związek może być udany, jeśli zaspokaja potrzeby i oczekiwania. jeśli z kolei partner w roli bluszcza z czasem uzyska poczucie własnej wartości, "wyemancypuje się", druga osoba może tego nie akceptować i będzie usiłowała utrzymać pozycję lidera. Związki niedojrzałych partnerów Osobowość każdego z partnerów jest jeszcze niedojrzała. Stosunki w związku powstają drogą prób i błędów. Harmonia takiego związku może być następstwem sprzyjających okoliczności. Regularnie jednak Dziecko dominujące w każdym z partnerów buntuje się, okazuje niezadowolenie i jest skłonne do ulegania emocjom. Sporo takich związków rozpada się. Związki z "nieodpępnionym" partnerem Jeden z partnerów może być nadmiernie uzależniony od swoich rodziców, którzy usiłują narzucać własną wolę młodej parze, kierować nią. "Nieodpępniony" partner szuka u nich porad, wsparcia. Dla drugiej osoby taka przypadek może być nie do zniesienia, sojusz partnera z jego rodziną postrzega ona jako uciążliwy i nie do zaakceptowania. Częste są sytuacje konfliktowe. Spotykam się z sytuacjami, kiedy rodzice usiłują nawet regulować częstotliwość kontaktów seksualnych ("by moje dziecko nie było nadmiernie eksploatowane"). Bywa, iż dominujący wpływ rodziców przyczynia się do rozpadu związku. Jedność MY Obie osobowości "stapiają się" w związku, ich potrzeby i zachowania nakładają się na siebie. Podobnie czują, myślą i robią. Właściwością charakterystyczną jest stosunek typu "papużki nierozłączki". Partnerzy nie mogą żyć bez siebie, stale chcą być wspólnie, źle znoszą nieobecność drugiej osoby. Takie związki mogą być bardzo udane i szczęśliwe. Znane są przypadki, kiedy śmierć jednego z partnerów pociąga za sobą śmierć drugiego w krótkim czasie. Jedność My może być tak dalece zaawansowana, iż tacy partnerzy upodobniają się również wyglądem! Związki walczące W niektórych związkach każdy z partnerów usiłuje narzucić własną dominację, pkt. widzenia, mechanizm wartości, styl bycia. Taka walka może trwać latami. Wprawdzie sporo związków nie wytrzymuje tej atmosfery i ulega rozpadowi, lecz inne trwają z różnych przyczyn. Brak porozumienia i harmonii rzutuje na życie intymne, które nie daje satysfakcji. Kontakty seksualne stają się rzadkie, a niekiedy ustają. Partnerzy, zmęczeni napięciem i walką, marzą o spokojnym życiu i normalnym związku. Może się jednak zdarzyć, iż wchodząc w nowy związek z partnerem umożliwiającym realizację tych marzeń, nie mogą się odnaleźć. Jest zbyt spokojnie i... nudno. Przyzwyczajenie do ustawicznej walki daje znać o sobie i w nowym związku szuka się pretekstów do konfliktu. Związki dysharmoniczne W nich tendencje "do" i "od" obejmują różne stosunki partnerskie. W jednych dominują tendencje "do", a w innych "od". Partnerzy oceniają swój związek w pewnych zakresach jako udany, a w innych - jako niedopasowany. Typowym tego odpowiednikiem jest odmienność rytmów biologicznych partnerów. Jedno z nich lubi inicjalnie chodzić spać i inicjalnie wstawać, a drugie akurat odwrotnie. Jakie to może mieć następstwa w razie aktywności seksualnej, spędzania wolnego czasu, można sobie wyobrazić. Innym odpowiednikiem są związki partnerów o różnym poziomie temperamentu seksualnego. Jeden chce częstego współżycia, drugi rzadszego. O trwałości takich związków decyduje ranga zaburzonej stosunku partnerskiej w porównaniu z innymi relacjami. Związki z pogranicza jawy i snu Zdarza się, iż bycie w danym związku jest postrzegane jako konieczność, a zmiana nie wchodzi w rachubę. Rozczarowanie osobą partnera, na przykład w dziedzinie stosunku seksualnych, porozumienia, cech charakteru, może skłaniać do ucieczki w świat marzeń i fantazji. W tym wyśnionym świecie wyobraża się siebie w ramionach innej osoby, w innym miejscu i tym podobne To może pomagać w zachowaniu własnego zdrowia psychicznego, lecz powiększa równocześnie poczucie dystansu wobec osoby partnera i nasilanie tendencji "od"
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.