Objawy ANDROPAUZA przyczny. Czym jest hormonalne leczenie zastępcze (HLZ) może mieć ważny wpływ na.

Czy pomocne?

Andropauza leczenie

Definicja ANDROPAUZA: Czy u mężczyzn, podobnie jak u kobiet po menopauzie, hormonalne leczenie zastępcze (HLZ) może mieć ważny wpływ na zdrowie i jakość życia? Gdyż średnia życia mężczyzn jeszcze w 1950 roku w skali naszego globu wynosiła 45,1 lat, dlatego problemy powiązane z andropauzą i ze starzeniem się mężczyzn w skali całej populacji nie miały istotnego znaczenia. Przez wzgląd na rozwojem cywilizacji średnia życia mężczyzn ok. roku 2000 wzrośnie do 63,7, a ok. roku 2050 do 74,4 lat. W skali całego globu przewidywany czas życia mężczyzn jest znacząco krótszy niż kobiet. W naszym państwie mężczyźni umierają aż o 9 lat przedtem. Co jest tego powodem? Czy genetycznie zaprogramowany mechanizm starzenia się u mężczyzn przebiega odmiennie niż u kobiet? Starzenie się komórek Wiadomo, iż starzenie się i apoptoza komórek, jak wykazano na przykładzie nabłonka barwikowego siatkówki oka i fibroblastów skóry, zależy od braku enzymu telomerazy, wytwarzanej w życiu płodowym. Brak telomerazy skutkuje skracanie się telomerów (grec. telos - koniec, meros - część) odcinków DNA na obu biegunach chromosomów po każdym podziale komórki. Po dokonaniu się ok. 70 podziałów komórki telomery ulegają skróceniu i rozwarstwieniu. Wskutek tego sklejają się z innymi chromosomami, a komórki ulegają apoptozie. Wykazano, iż wyrównanie niedoborów hormonów, na przykład hormonu wzrostu, prowadzi do powiększenia poziomu insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-I) i powiększenia podziałów komórkowych między innymi fibroblastów wytwarzających kolagen w skórze.U mężczyzn, inaczej niż u kobiet, wydzielanie hormonu wzrostu obniża się wspólnie z wiekiem, co szczególnie wyraźnie zaznacza się po 40. roku życia. Wskutek tego spada stężenie IGF-I.stosunkowo starzenia się, poczynając już od 30. roku życia, obniża się poziom głównego androgenu nadnerczowego dehydroepiandrosteronu (DHEA) i jego metabolitu siarczanu dehydroepiandrosteronu (S-DHEA). Minimalizuje się także wydzielanie hormonu szyszynki - melatoniny. Etapowo obniża się również poziom testosteronu i wolnego testosteronu. Wzrasta z kolei poziom estradiolu i białka wiążącego hormony płciowe (Sex Hormone Binding Globulin - SHBG). W następstwie tego liczba biologicznie dostępnego testosteronu ulega dalszemu zmniejszeniu.rosnące wspólnie z wiekiem niedobory hormonalne prowadzą do zaburzeń mechanizmów oksydoredukcyjnych, nagromadzenia wolnych rodników, rozwoju oporności na insulinę, nadciśnienia, hiperlipidemii, miażdżycy i zmian zakrzepowych. Sprzyjają także zmniejszeniu odporności komórkowej i humoralnej i postępowi nowotworów. Pomniejszone wydzielanie hormonów Starzenie się ustroju i zanik czynności rozrodczych i hormonalnych u mężczyzn wiąże się ze stopniowym zmniejszeniem wydzielania: DHEA - po 30. roku życia (adrenopauza) GH i IGF-I - po 40. roku życia (somatopauza) melatoniny (melatoninopauza) testosteronu po 50. roku życia (andropauza). Jak wiadomo, menopauza, a więc trwałe zahamowanie czynności gonad po 50. roku życia, dotyczy niemal całej (100%) populacji kobiet i tylko 10% mężczyzn (andropauza). Mimo iż .stosunkowo starzenia się mężczyzn, odsetek ten narasta, nie można doszukiwać się zbyt daleko posuniętej analogii między menopauzą u kobiet i tak zwany andropauzą u zdrowych mężczyzn, spośród których u wielu czynność rozrodcza i hormonalna gonad może być zachowana do późnej starości.w trakcie gdy u mężczyzn średnie stężenie testosteronu w surowicy wspólnie z wiekiem obniża się bardzo bez pośpiechu, średnio o 1% rocznie, to u kobiet stężenie estradiolu po 50. roku życia, po menopauzie, spada gwałtownie. Dlatego niektórzy, negując istnienie andropauzy, wolą posługiwać się takimi terminami jak adrenopauza, sarcopenia, zespół słabości, częściowy niedobór androgenów u starzejących się mężczyzn (PADAM - Partial Androgen Deficiency in Aging Male, albo ADAM - Androgen Deficiency in Aging Male). Wydaje się iż zespół ten, umownie określany "andropauzą" i charakteryzujący się częściowymi niedoborami wielu hormonów, sprzyja postępowi hiperinsulinizmu i chorób wieku starszego, w tym miażdżycy tętnic i nowotworów, przyspiesza także mechanizm starzenia się ustroju. Co tj. "andropauza"? W świetle tego tak zwany andropauzą określamy zespół symptomów występujących u mężczyzn po 50. roku życia charakteryzujący się uderzeniami gorąca, impotencją, stratą libido, uczuciem zmęczenia, zaburzeniami snu, depresją, zmniejszeniem beztłuszczowej masy ciała i masy kości, wzrostem masy tłuszczu, głównie w dziedzinie tułowia i zmniejszonym wydzielaniem hormonów: dehydroepiandrosteronu, hormonu wzrostu i IGF-I, melatoniny i testosteronu. Jak regularnie występuje? Częstość występowania "andropauzy" w populacji mężczyzn w większym stopniu zależy od ich ogólnego stanu zdrowia niż od wieku. Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, niepoprawne odżywianie, niewłaściwy tryb życia, genetycznie zaprogramowany mechanizm przedwczesnego starzenia się i towarzyszące dolegliwości sprzyjają występowaniu "andropauzy". I tak 40% populacji mężczyzn w wieku 55-65 lat ma nadciśnienie tętnicze, a 30% hipercholesterolemię. W wieku 75-80 lat 26% mężczyzn przebyło zawał serca, 10% ma jawną cukrzycę, 25% zaburzenia tolerancji glukozy, 18% chorobę Alzheimera, a 44% przerost gruczołu krokowego.Szacunkowo przyjmuje się, iż częstość występowania "andropauzy" w populacji mężczyzn: - po 50. roku życia wynosi 10-20%- po 60. roku życia - 20-30% - po 70. roku życia - 30-40% - po 80. roku życia - 40-50%. Problemy z potencją Z drugiej strony częstość występowania impotencji, która jest jednym z głównych symptomów andropauzy w populacji starzejących się mężczyzn, jest znacząco większa. W Stanach Zjednoczonych Ameryki 39% mężczyzn w wieku 40 lat i 67% w wieku 70 lat cierpi na skutek impotencji. Częstość jej występowania wzrasta wspólnie z wiekiem, obejmując w stanach zjednoczonych ameryki 30 mlnów mężczyzn. Depresja, cukrzyca, otyłość i palenie papierosów sprzyjają występowaniu impotencji.wedle pojęciem "impotencja" to jest niemożność uzyskania wzwodu w stopniu sztywności niezbędnym do odbycia prawidłowego relacji. W trzystopniowej skali impotencję ustala się jako niewielką, znaczącą lub całkowitą.Impotencja koreluje ze spadkiem stężenia androgenów, głównie siarczanu dehydroepiandrosteronu w osoczu (S-DHEA). U mężczyzn impotencja jest jednym z w najwyższym stopniu czułych parametrów pomniejszenia przepływu krwi w łożysku naczyniowym. Jest także czułym parametrem zachorowalności i umieralności na skutek dolegliwości wieńcowej.Przepływ krwi poprzez ciała jamiste ..w trakcie wzwodu wzrasta 8 do 10 razy, jest to z 5 do 50 ml/min (1% pojemności minutowej serca). Zwężenie łożyska naczyniowego na przykład o 60% odbija się na jakości wzwodu, z reguły prowadząc do impotencji. z kolei podobne pomniejszenie przepływu krwi o 60% poprzez naczynia wieńcowe nie wywołuje jeszcze jakichkolwiek symptomów klinicznych, gdyż ...w trakcie wysiłku przepływ wieńcowy powiększa się tylko 3- albo 4-krotnie.O hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn można będzie przeczytać w następnych numerach "Żyjmy dłużej"
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.