Objawy ASTMA OSKRZELOWA przyczny. Czym jest definiowano tę chorobę, odwołując się głównie do jej.

Czy pomocne?

Astma oskrzelowa leczenie

Definicja ASTMA OSKRZELOWA: Astma oskrzelowa jest chorobą znaną od dawna. Początkowo definiowano tę chorobę, odwołując się głównie do jej symptomów, później zwrócono uwagę również na jej powody i wpływ na czynność układu oddechowego. Najnowsza pojęcie została podana w 1995 roku poprzez ekspertów amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH). Wg tego ustalenia astma jest chorobą zapalną, w której uczestniczy sporo komórek, głównie komórki tuczne (mastocyty), granulocyty kwasochłonne (eozynofile) i limfocyty T. U osób podatnych zapalenie to skutkuje nawroty świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściśnięcia klatki piersiowej i kaszlu, głównie w nocy i nad ranem. Symptomy te są w pierwszej kolejności powiązane z rozlanym, ale zmiennym ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych, które jest częściowo odwracalne, samoistnie albo pod wpływem leczenia. Stanowi zapalnemu towarzyszy także nadwrażliwość na różne bodźce.Na świecie na astmę choruje około 10-15 % dzieci. Wśród dorosłych dolegliwość ta jest rzadsza, ponieważ pojawia się u 5-10 % populacji. Ogólnie jednak zapadalność na astmę powiększa się i - co za tym idzie - wzrastają wydatki leczenia, szczególnie szpitalnego.Astma jest chorobą cywilizacyjną. Dawno już zauważono, iż występuje znacząco częściej w państwach wysoko uprzemysłowionych, szczególnie tam, gdzie zanieczyszczenia środowiska, w szczególności atmosfery, są spore. Jak na razie, nie ma jasności co do tego, czy istnieje bezpośredni patogenetyczny związek między chemicznymi skażeniami powietrza a astmą. Wiadomo jednak, iż w okresie trwania smogu (dramatycznego nagromadzenia się w powietrzu cząsteczek dwutlenku siarki, ozonu, tlenków azotu i spalin z silników dieslowskich) znacznie rośnie liczba hospitalizacji na skutek zaostrzeń astmy i częściej zdarzają się zgony wywołane gwałtownym nasileniem dolegliwości.Astma występuje rodzinnie. Jeżeli aczkolwiek jedno z rodziców ma astmę, prawdopodobieństwo wystąpienia tej dolegliwości u dziecka wynosi 30%; jeżeli oboje rodzice mają astmę, to prawdopodobieństwo astmy u dziecka wynosi aż 50%. Alergiczne podłoże astmy Najczęstszą powodem astmy jest alergia; tak jest w 90% przypadków astmy u dzieci i w 50% przypadków u osób dorosłych.Jakie alergeny najczęściej wywołują astmę?Najczęściej to są 20-mikronowe drobiny odchodów roztocza kurzu domowego, żyjącego w wielkich ilościach w wilgotnych i ciepłych pomieszczeniach z sporą ilością tapicerowanych mebli, dywanami, kotarami. Szczególnie wiele jest ich w sypialniach - w 1 milimetrze sześciennym powietrza jest ich 20 000. Alergeny roztoczy są wdychane w trakcie ręcznego odkurzania mebli, a również w okresie używania zwykłego odkurzacza, i w nocy, kiedy - śpiąc - poruszamy się w pościeli.Nosicielami alergenów powodujących astmę jest także naskórek zwierząt domowych: psów, kotów (powyżej 40% dzieci jest uczulonych na alergeny kocie albo psie). Ważnym rezerwuarem alergenów jest mocz chomików, myszy, świnek morskich, a również odchody i upierzenie papug i kanarków. Zwierzęce alergeny są obecne w powietrzu i kurzu domowym, dlatego osoby chore mogą doznać napadu astmy zaraz po wejściu do mieszkania, w którym przebywa zwierzę.Bardzo istotnymi alergenami są zarodniki pleśni. Np. pleśnie Alternariamogą być powodem astmy (w momencie jesiennym). Podobnie zarodniki Aspergillus fumigatus- mogą wywołać wystąpienie ciężkiego napadu astmy. również aktywne środki chemiczne i alergeny zebrane w miejscach pracy stanowią istotną przyczynę astmy, szczególnie u osób palących papierosy.regularnie astmę wywołują pyłki roślinne (traw, drzew i chwastów).Astma zawodowa bazuje na nadwrażliwości oskrzeli na czynniki zawodowe. Ta nadwrażliwość ma nieswoisty charakter i jest następstwem wcześniejszej alergizacji dróg oddechowych. Z drugiej strony jest sporo czynników zawodowych, które nie będąc alergenami, pobudzają jednak wytwarzanie immunoglobulin E i prowokują wystąpienie odczynu natychmiastowego w oskrzelach, który przejawia się jak typowy napad astmatyczny. Najpospolitszą powodem astmy zawodowej jest kontakt ze związkiem chemicznym o nazwie diizocyjanian toluenu (TDI), który jest stosowany do bejc i farb.Do innych czynników wywołujących astmę zaliczają się infekcje wirusowe, uczulenia na niektóre leki, w szczególności na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Mówi się o tak zwany astmie aspirynowej (szacuje się, iż uczulenie na aspirynę wyrażone napadami duszności po jej zażyciu dotyczy ok. 10% chorych na astmę). Są także leki, które mogą nasilić symptomy astmy, szczególnie beta-blokery, jedne z najczęstszych leków służących w nadciśnieniu tętniczym i chorobie wieńcowej. Zdarzały się zgony wśród osób cierpiących na astmę po zażyciu leków należących do tej ekipy. również rozmaite zanieczyszczenia powietrza (dymy), aerozole, domowe środki czystości, mocne substancje zapachowe (perfumy) mogą wywołać wystąpienie skurczu podrażnionych oskrzeli wiodącego do ataku astmy. Mieszanina gazów zanieczyszczających powietrze: dwutlenku siarki, ozonu i tlenków azotu i cząsteczek o wymiarach mniejszych niż 10 mikronów, emitowanych z silników dieslowskich, może być szczególnie niebezpieczna i - wdychana - prowadzi wprost do śmierci osób z ciężką postacią astmy i innymi chorobami układu oddechowego.Przewlekły mechanizm zapalny toczący się w ścianie oskrzeli skutkuje, iż czasem całkiem niealergiczne czynniki wyzwalają napad astmy. Na przykład oddychanie zimnym i suchym powietrzem, szczególnie w okresie wysiłku fizycznego stanowi mocny impuls powodujący uwolnienie histaminy z komórek tucznych i wystąpienie typowej duszności astmatycznej. symptomy Symptomami astmy jest brak tchu, ściskanie w piersiach, świsty (wysokie dźwięki, które są rezultatem wydobywania się powietrza ze zwężonych oskrzeli) i kaszel.w najwyższym stopniu typowa jest napadowa duszność. Dość ..regularnie pojawia się ona w nocy albo nad ranem. Chory w trakcie napadu odczuwa ucisk w klatce piersiowej, ma poczucie ciasnoty w piersiach. Nasilenie napadów może się zamieniać z dnia dziennie. w okresie ciężkiego ataku oddychanie może być szczególnie utrudnione, nie jest możliwy żaden wysiłek, wykonanie choćby jednego kroku. Nie można wypowiedzieć najkrótszego zdania. Chory przybiera charakterystyczną pozycję: siedzi pochylony naprzód, mocno opierając się na rękach - uruchamia wszystkie mięśnie oddechowe. Widać wielki wysiłek, z jakim wydycha powietrze.Częstym symptomem astmy jest kaszel. Występuje szczególnie ...regularnie nocą (kiedy stężenie krążącej we krwi adrenaliny, hormonu rozszerzającego oskrzela, jest wyjątkowo niskie) albo nad ranem. Niekiedy kaszel jest jedynym symptomem astmy. Mówi się wtedy o tak zwany kaszlowej odmianie astmy, a więc zespole Corraro. Kaszel może być suchy, lecz może także towarzyszyć mu gęsta, ciągnąca się, trudna do odkrztuszenia wydzielina. Kaszel astmatyczny jest bardzo typowy dla dolegliwości występującej u dzieci. System astmy Astma jest chorobą zapalną.fundamentalnym mechanizmem leżącym u jej podstaw jest reakcja immunologiczna z udziałem komórki tucznej (mastocytu) i immunoglobuliny E (IgE). Komórki tuczne gromadzą się w dużej liczbie w ścianie oskrzeli. W ich wnętrzu, w ziarnistościach, widocznych pod mikroskopem, gromadzą się różne aktywne substancje, między innymi histamina, serotonina, proteazy, jak tryptaza i chymaza. jeżeli wskutek zetknięcia się osoby chorej z wziewnym alergenem dojdzie do wytworzenia poprzez limfocyty immunoglobuliny E, to wkrótce ta immunoglobulina, po przyłączeniu się do powierzchniowego receptora komórki tucznej, doprowadza do zjawiska degranulacji mastocytu, której efektem jest uwolnienie na zewnątrz komórki substancji aktywnych. (Warto pamiętać, iż nie tylko immunoglobulina E aktywuje komórki tuczne - mogą to uczynić na przykład jony wapnia, opiaty (kodeina, morfina) czy ACTH).Aktywacja mastocytów nie ogranicza się do uwolnienia substancji w nich nagromadzonych. Dochodzi . również do syntezy nowych, innych aktywnych związków chemicznych, w pierwszej kolejności prostaglandyn, tromboksanów i leukotrienów i do ich uwolnienia.Pojawienie się w ścianie oskrzeli rozmaitych aktywnych mediatorów prowadzi w niej do różnych zmian, zachodzących na początku bardzo błyskawicznie (alergicznych odczynów inicjalnych), a później bez pośpiechu i przewlekle (zapalnych odczynów późnych), w których rola komórek tucznych jest już mniejsza. Okrężne mięśnie oskrzeli nadmiernie kurczą się, reagując na katecholaminy, acetylocholinę, neuropeptydy, a pobudzone gruczoły błony śluzowej zaczynają intensywnie wytwarzać gęsty śluz. Naczynia krwionośne rozszerzają się, ułatwiając powstawanie wysięku w otaczającej tkance; mogą się w ich świetle pojawić mikrozakrzepy, hamujące dopływ krwi do ustalonych regionów błony śluzowej.Do ściany oskrzeli, w wyniku zadziałania wydzielonych substancji przyciągających (chemotaktycznych), cytokin, masowo napływają różne komórki typowe dla procesu zapalnego, spośród których w astmie największe znaczenie mają granulocyty kwasochłonne (eozynofile). To one są źródłem następnych aktywnych substancji (białek i peptydów, cytokin, leukotrienów), które walnie przyczyniają się do wystąpienia i trwania w błonie śluzowej oskrzeli przewlekłego procesu zapalnego. W jego rezultacie błona śluzowa oskrzeli staje się nadreaktywna i łatwo reagująca obrzękiem, nadmiernym wydzielaniem śluzu i skurczem mięśni na różne wziewne czynniki nie będące w ogóle alergenami. Przewlekłe zapalenie jest naistotniejszym zjawiskiem chorobowym toczącym się w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. system alergiczny astmy związany jest z limfocytami, komórkami tucznymi (mastocytami), granulocytami kwasochłonnymi (eozynofilami) i z licznymi aktywnymi substancjami chemicznymi, powstałymi wskutek kontaktu organizmu z alergenem.Limfocyty są źrodłem immunoglobuliny E (IgE), która wiążąc się z receptorem komórki tucznej, skutkuje uwolnienie z niej mediatorów reakcji alergicznej, w pierwszej kolejności histaminy, powodującej skurcz mięśni oskrzeli, wzmożone wydzielanie gęstego śluzu do światła oskrzela, rozluźnienie ścian drobnych naczyń krwionośnych - prowadzące do obrzęku otaczającej je tkanki. Efektem zadziałania histaminy jest znaczne zwężenie światla oskrzeli utrudniające przepływ powietrza, szczególnie w okresie wydechu (u człowieka zdrowego wydech jest aktem biernym, na ogół nie wymagającym udziału mięśni). Zablokowanie przepływu powietrza może być w ciężkich sytuacjach niemal całkowite, na ogół jednak jest częściowe. Ono jest z reguły odwracalne, głównie dzięki lekarstwom rozszerzającym oskrzela.Oprócz komórek mastocytów w astmie bardzo aktywnymi komórkami stają się granulocyty kwasochłonne, które inicjują i podtrzymują mechanizm zapalny w ścianie oskrzeli, czyniąc ją nadreaktywną na różne, niekoniecznie alergizujące czynniki. W procesie zapalnym uczestniczą liczne mediatory zapalenia, spośród których wielką rolę pełnią leukotrieny, które podtrzymują patologiczne mechanizmy wywoływane poprzez krótko działającą histaminę. Przebieg dolegliwości Astma klinicznie na ogół przebiega napadowo, pozostając z patofizjologicznego punktu widzenia przewlekłą chorobą zapalną.Przebiega z różnym nasileniem. Może przybrać postać łagodną, wręcz sporadyczną, kiedy napady duszności i świstów, czy kaszlu zdarzają się rzadko i mają na ogół łagodny przebieg, ustępując samoistnie albo bardzo błyskawicznie po podaniu wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. W poważniejszych postaciach astmy napady są częste albo bardzo częste, trwają dłużej i nie ustępują zbyt błyskawicznie, na ogół dopiero po większej dawce leków, nie tylko podawanych wziewnie. W razie astmy ciężkiej zmiany w oskrzelach mogą mieć charakter utrwalony, praktycznie nieodwracalny. Ciężka astma wymaga intensywnego leczenia, napady leczy się w szpitalu. Niektórzy lekarze operują definicją astmy niestabilnej, której istotą jest wielka zmienność symptomów ((w momencie zaostrzenia. Dla wielu jednak niestabilność kliniczna astmy jest tylko jedną z istotnych cech ciężkiego jej przebiegu.Astma toczy się poprzez sporo lat. Po okresie dużego nasilenia w dzieciństwie, później może ustąpić. Moment remisji może być wieloletni. Astma pojawiająca się w wieku średnim na ogół nie ustępuje kompletnie, przeciwnie, toczący się mechanizm zapalny, jeżeli nie będzie właściwie leczony, może doprowadzić do znaczących trwałych zmian w ścianie oskrzela, powodujących nasiloną w różnym stopniu niewydolność oddechową. Diagnostyka astmy Rozpoznanie astmy nie jest trudne, gdy chory ma typowe symptomy, szczególnie jeżeli ataki duszności wydechowej, kaszlu i świstów występują u niego w nocy albo nad ranem. W tych sytuacjach badania dodatkowe jedynie potwierdzają wstępne rozpoznanie. w razie osob, które doświadczają jedynie kaszlu astmatycznego, potrzebne jest ....regularnie wykonanie badań spirometrycznych oceniających funkcje układu oddechowego i, jeżeli te badania wypadną poprawnie, wskazany jest test prowokacyjny z podawaną wziewnie substancją wywołującą skurcz oskrzeli.ważne są badania czynnościowe płuc, obiektywnie oceniające sprawność układu oddechowego. Mogą one wykazać istnienie zwężenia światła oskrzeli. To, czy oskrzela są, czy nie są zwężone, można wykryć dzięki przyrządu zwanego aparatem Wrighta, mierzącego szczytowy przepływ powietrza w okresie wydechu wyrażony w litrach/min (z angielskiego: peak expiratory flow rate - PEFR); warto wiedzieć, iż na przykład dorosły młody mężczyzna średniego wzrostu wydycha powietrze z szybkością 650 l/min, kobieta - z szybkością 350 l/min. Aparat Wrighta jest bardzo prosty w obsłudze i - co istotne - niedrogi. Każda osoba chora na astmę powinna go posiadać. Aparat do pomiaru szczytowego przepływu jest . również użyteczny do kontroli sukcesów leczenia.W astmie charakterystyczna jest dobowa zmienność stopnia zwężenia oskrzeli. Wyniki pomiarów PEFR wykazujące różnice pomiędzy pomiarem rano i wieczorem wynoszące 20% i więcej potwierdzają rozpoznanie astmy. Typowa . również jest znacząca poprawa PEFR wkrótce po wziewnym zażyciu leku rozszerzającego oskrzela.Oznaczanie PEFR jest prostym badaniem spirometrycznym. Bardziej skomplikowane badania można przeprowadzić w specjalistcznych pracowniach szpitalnych. W astmie pomniejszona jest pojemność życiowa płuc ((z angielskiego: forced vital capacity - FVC) i nasilona tak zwany objętość wydechowa pierwszosekundowa (((z angielskiego: forced expiratory volume in 1 second - FEV1), tzn. liczba powietrza, którą pacjent w sposób natężony wydycha z płuc w okresie jednej sekundy. To jest super test wykrywający zwężenie oskrzeli typowe dla astmy. Istotna dla ostatecznego rozpoznania astmy jest 15% i większa poprawa FEV1, która zachodzi po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela. W trudnych diagnostycznie sytuacjach wykonuje się testy prowokacyjne z inhalacją środka zwężającego oskrzela (metacholina albo histamina). . również próba wysiłkowa może dostarczyć istotnych informacji o stopniu zwężenia oskrzeli i odwracalności po zaprzestaniu wysiłku.W ciężkim napadzie astmy nierzadko dochodzi do zaburzeń wydolności oddechowej. Badanie składu gazów krwi (gazometria) czy wysycenia krwi tlenem (pulsoksymetria) pozwala na podejmownie istotnych decyzji terapeutycznych.Bardzo trudno jest badać małe dzieci, szczególnie w wieku poniżej 5 lat, które łatwo zapadają na infekcje wirusowe z kaszlem jako symptomem dominującym. Napady świstów u niemowląt i małych dzieci . również są .....regularnie rezultatem zakażenia wirusowego, a nie astmy. Jednak, jeżeli po ustąpieniu jednej z takich wirusowych infekcji dziecko jeszcze poprzez jakiś czas kaszle i jeżeli w jego rodzinie ktoś choruje na astmę, to ten przedłużający się kaszel może być pierwszym sygnałem rozwijającej się dolegliwości.Czasem jedynym metodą na rozpoznanie astmy jest skuteczne próbne leczenie przeciwastmatyczne.. w razie astmy z alergicznym tłem (z udziałem immunoglobulin IgE) pożyteczne bywają czasem testy skórne i testy prowokacyjne wziewne z zastosowaniem środków kurczących oskrzela. Te ostatnie służą . również do oceny tak zwany nadreaktywności oskrzeli w przebiegu astmy. Wykonuje się wziewny test z histaminą albo metacholiną i ocenia się tak zwany próg histaminowy albo metacholinowy, który wyraża najmniejsze stężenie substancji powodujące zwężenie oskrzeli o ((powyżej 20% stwierdzane badaniem spirometrycznym. Jak leczyć astmę Jak do chwili obecnej nie ma przyczynowego leczenia astmy. Dlatego tak istotna jest profilaktyka, zapobieganie napadom. to jest niestety trudne, ......regularnie gdyż nie da się kompletnie uniknąć kontaktu z alergenem. Można jedynie dążyć do maksymalnego ograniczenie kontaktu z substancją uczulającą. Szczególnie chodzi tu o roztocza kurzu domowego. Należy więc unikać kurzu, korzystać szczególnych, przyjaznych dla astmatyków odkurzaczy, pozbyć się tapicerowanych mebli, dywanów, grubych zasłon. Pościel powinna być po nocy intensywnie wietrzona i bardzo .......regularnie zmieniana. Prać ją należy w wysokiej temperaturze. Domy osób chorych na astmę powinny być przewiewne, wyziewy z kuchni powinny ulatniać się łatwo na zewnątrz. Znane jest definicja "zespołu szczelnego budynku" - źle wietrzone pomieszczenia są wielkim rezerwuarem alergenów. Bardzo szkodliwy jest dym papierosowy. Dzieciom chorym na astmę nie należy dawać pluszowych zabawek. Należy pozbyć się, o ile to możliwe, zwierząt domowych - a jeżeli już ma się na przykład psa, powinien być jak najczęściej kąpany. Należy wystrzegać się wilgoci, chronić przed zarodnikami pleśni. Trudno uchronić się przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Warto jednak unikać regionów stale zadymionych, w których ryzyko smogu jest spore. Astmatycy powinni znać okresy pylenia roślin, wiedzieć, kiedy określone pyłki osiągają maksimum stężenia w atmosferze w roku i pośrodku dnia. Bardzo istotne jest unikanie zakażeń dróg oddechowych. jeżeli powodem astmy są pyły, opary czy dymy w miejscu pracy, trzeba... zmienić pracę, gdyż tylko unikanie znanego czynnika drażniącego może kompletnie uwolnić od napadów dolegliwości. Celem leczenia farmakologicznego jest likwidacja nocnych napadów duszności i pomniejszenie częstości dziennych symptomów skurczu oskrzeli. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną. Służące są leki zmniejszające mechanizm zapalny. to są glikokortykoidy wziewne, które w znaczny sposób zmniejszają odczyny zapalne, powodując, iż napady duszności są rzadsze i słabiej wyrażone. .. w razie astmy sporadycznej nie są one niezbędne, w innych postaciach astmy trzeba je stosować - są lekami z wyboru. W astmie dziecięcej (w tym - w formie kaszlowej) bardzo przydatne okazały się leki stabilizujące komórki tuczne, zapobiegające ich degranulacji, a więc kromony (kromoglikan disodowy albo nedokromil sodu). W astmie dorosłych skuteczność tych leków jest wyraźnie gorsza. Podaje się je wziewnie dzięki szczególnych aparatów zwanych turbohalerami. W przewlekłym leczeniu astmy znalazły wykorzystanie leki przeciwleukotrienowe (montelukast i zafirlukast), które mogą stanowić alternatywę dla wziewnych glikokortykoidów. Napady astmatyczne można efektywnie leczyć wziewnymi lekami rozszerzającymi oskrzela, do których zalicza się salbutamol, terbutalina. Przed nocnymi napadami może efektywnie chronić długo działający salmeterol. Nasilenie napadów astmy wymaga zmiany wziewnego glikokortykoidu - słabiej działającego na silniejszy. Wskazówką dla takiej zmiany jest częstsze zażywanie poprzez chorego leku rozszerzającego oskrzela.Czy należy stosować immunoterapię w astmie? Należy ją rozważyć, gdy uniknięcie alergenu nie jest możliwe i zawodzi typowe leczenie dolegliwości. Niektórzy lekarze zalecają to leczenie jedynie w szczególnych sytuacjach, na przykład w udokumentowanym uczuleniu na pyłki traw.Ciężka astma wymaga leczenia wielokierunkowego, w szczególności podawania, na ogół poprzez krótki czas, glikokortykoidów doustnych ( na przykład prednizonu). Ciężki napad astmatyczny leczy się dzięki ciągłej inhalacji leku rozszerzającego oskrzela. Niekiedy niezbędne jest podanie tego leku w dożylnym wlewie kroplowym. Niestety wiąże się to z licznymi symptomami niepożądanym, szczególnie ze strony układu krążenia. Tlenoterapia jest bardzo wskazana. W dramatycznej sytuacji załamania się wydolności oddechowej niezbędne jest wykorzystanie sztucznej wentylacji dzięki najwyższej klasy respiratora.Bardzo istotna w leczeniu astmy jest nauka chorego. Powinien on wiedzieć, na czym bazuje jego dolegliwość, jak unikać czynników sprawczych napadów, jak sobie z nimi radzić, jakie stosować leki. Pacjent powinien stale sprawdzać własna wydolność oddechową. .ważne jest codzinne badanie PEFR dzięki aparatu Wrighta. istotne jest gdyż inicjalne rozpoznanie nasilenia dolegliwości. Pacjent powinien także wiedzieć, kiedy nie poradzi sobie sam i musi się zwrócić o pomoc do lekarza prowadzącego

Lekarza zaleca: Astma oskrzelowa

Definicja Densytometryczne Badanie Gęstości Kości:
Co to jest densytometryczne kości jest pomiarem gęstości minerałów tkanki kostnej.Najczęściej wykonuje się badanie kręgosłupa lędźwiowego, kości udowej w rejonie stawu biodrowego, a również - w badaniach astma oskrzelowa co to jest.
Definicja Dna Moczanowa:
Co to jest dawna nazwa podagra) - u każdego chorego może przebiegać z jednym albo kilkoma symptomami, o różnym nasileniu.Wspólnym mianownikiem wszystkich postaci dny jest tak zwany hiperurykemia, a więc astma oskrzelowa definicja.
Definicja Choroby Układu Rozrodczego:
Co to jest funkcjonowaniu układu rozrodczego w artykule doktor medycyny Marcina Pustkowskiego kobiecy układ rozrodczy Symptomy ze strony narządów kobiecego układu rozrodczego stanowią częstą przyczynę wizyt w astma oskrzelowa co znaczy.
Definicja Kosmetyki Z Witaminą A:
Co to jest kosmetycznych możemy kupić sporo kosmetyków z witaminami A, C, E, K. Niektórzy producenci łączą te witaminy w poszczególnych preparatach, wykorzystując ich synergistyczne działanie. Czy to nowość astma oskrzelowa słownik.
Definicja Co Zamiast Soli?:
Co to jest Organizacja Zdrowia WHO zaleca, by pośrodku dnia nie spożywać więcej niż 7-8 g soli na dobę (płaska łyżeczka do herbaty).Zbyt spora liczba soli w naszym organizmie przyczynia się do rozwoju wielu astma oskrzelowa znaczenie.
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.
  • Dodano:
  • Autor: