Objawy ODZYSKAĆ SŁUCH przyczny. Czym jest słuchu i jego zaburzeniach.mechanizm powszechnych badań.

Czy pomocne?

Odzyskać słuch leczenie

Definicja ODZYSKAĆ SŁUCH: Audiologia - edukacja o właściwościach i działaniu zmysłu słuchu i jego zaburzeniach.mechanizm powszechnych badań słuchu poprzez Internet został uruchomiony 12 grudnia 1999 r.Dzisiejsze osiągnięcia w terapii uszkodzeń słuchu to sukces powszechnych badań noworodków, wczesnego rozpoznania i leczenia.- Panie Profesorze, kiedy dochodzi do uszkodzenia słuchu?Do uszkodzenia słuchu może dojść w każdym momencie życia człowieka zarówno w momencie płodowym, jak i po urodzeniu. Jeśli doszło do uszkodzenia w momencie płodowym, dziecko rodzi się z głuchotą wrodzoną.powodem może być infekcja wirusowa (w szczególności w pierwszym trymestrze), kontakt z różyczką, jeśli matka nie była szczepiona na tę chorobę. Są to przypadki spotykane najczęściej. Mogą się także wiązać z niedorozwojem, niewykształceniem, brakiem całkowitym albo części ucha środkowego czy wewnętrznego.Inne powody to niedotlenienie w okresie porodu, przedłużająca się żółtaczka, niska waga urodzeniowa. Traktujemy je jako podstawy do zakwalifikowania dziecka do ekipy ryzyka, w której może wystąpić uszkodzenie słuchu. I rzeczywiście, w takich sytuacjach występuje ono częściej. Następna ekipa zaburzeń słuchu to uszkodzenia fizjologiczne, które wynikają z wieku. Niewydolność słuchu dotyczy prawie 3/4 populacji ponad 70. roku życia.- Jakie są powody ubytku słuchu?Z naszych najnowszych badań epidemiologicznych wynika, iż 1/5 dzieci w wieku szkolnym ma uszkodzenia słuchu albo upośledzenia słyszenia najczęściej w wyniku następstwa infekcji górnych dróg oddechowych. Te zmiany, na szczęście, w większości przypadków są odwracalne, jeśli zastosujemy odpowiednie leczenie zachowawcze albo operacyjne.- Dlaczego regularnie nawracające infekcje górnych dróg oddechowych są tak groźne?Praktycznie każda infekcja górnych dróg oddechowych, która przebiega z obrzękiem błony śluzowej w nosie, nosogardle, gardle, łączy się również z obrzękiem i wysiękiem w obrębie ucha środkowego. Można powiedzieć, iż katar w nosie to również katar w uchu. Infekcja po kilku dniach się wycofuje, nos jest już "czysty", lecz w uchu środkowym wysięk utrzymuje się poprzez jakiś czas. jeśli w krótkim czasie ponownie pojawia się infekcja, to jeszcze nie została usunięta wcześniejsza wydzielina, a już pojawia się kolejna. W ten sposób dochodzi do przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, które spotkaliśmy u prawie 65% tej 1/5 populacji dzieci w wieku szkolnym, u których stwierdzono zaburzenia słuchu. Tj. bardzo wiele. Można powiedzieć, iż co 7.-8. dziecko w wieku szkolnym wymaga usunięcia zmian pozapalnych z przestrzeni ucha środkowego stworzonych w konsekwencji nawracających infekcji dróg oddechowych. Leczenie zachowawcze bazuje na uodpornieniu dziecka przed infekcjami, a jeśli już do nich dochodzi - na podaniu środków przeciwzapalnych, regularnie antybiotyków.- Czy niedosłuch może być rezultatem nieleczenia albo złego leczenia infekcji?I nieleczenia, i złego leczenia. Nie leczona infekcja trwa dłużej, wysięku w przestrzeniach ucha środkowego jest więcej i trudniej on sam "ewakuuje się" poprzez trąbkę słuchową do nosogardła, gdy już infekcja się skończy.powód złego leczenia wynika z tego, iż eksperci, którzy leczą infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci, nie zawsze są w stanie dobrze ocenić zmiany w uchu środkowym. jeśli lekarze dostrzegą płyn za błoną bębenkową, powinni uczulić rodziców, iż jeżeli pośrodku 3 tygodni po infekcji ten płyn nadal zalega, to należy go z ucha usunąć. Usunięcie płynu wiąże się z prostym nakłuciem czy nacięciem błony bębenkowej i odessaniem przy wykorzystaniu znieczulenia miejscowego. Nie to jest spora ingerencja.Znaczna część dzieci o tym, iż ma gorszy słuch, dowiaduje się w zerówce, kiedy znajdą się one wśród dobrze słyszących rówieśników. Wtedy obserwujemy już zmiany regularnie zaawansowane, które trwały nawet kilka lat, lecz można je jeszcze odwrócić.- Co jeszcze skutkuje uszkodzenie słuchu?W codziennym życiu powinniśmy ograniczyć do minimum hałas, którego jest coraz więcej. W domach są telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, hałas na zewnątrz - i te wszystkie dźwięki mają wpływ na uszkodzenia słuchu. Z badań amerykańskich wynika, iż co 6. dziecko ma głuchotę na wysokie tony, a więc poza pasmem mowy, co wpływa na rozumienie muzyki. to jest wstęp do dalszego pogarszania się słuchu w większym stopniu, niż to wynika z wieku. Ta młodzież w wieku 30 lat będzie miała słuch 60-70-latka. To są bywalcy dyskotek, osoby nadużywające noszenia walkmanów, słuchające głośnej, rytmicznej muzyki techno, która pobudza tylko określone pasma i obciąża niektóre partie ucha wewnętrznego. Noszenie słuchawek odcina dźwięki otoczenia. jeśli mamy wiele dźwięków - szerokie pasmo, to niosą one mniejsze obciążenia niż dźwięki o ograniczonym zakresie. Uszkodzenia tego typu są stopniowe i początkowo niezauważalne. Niezależnie od tego hałas na koncertach jest coraz częstszą ..powodem uszkodzeń słuchu.- Czy powinniśmy upominać się u otolaryngologa o badanie słuchu?Trzeba mieć świadomość, iż zmiany wysiękowe w uchu towarzyszą praktycznie zawsze katarom i pogarszają nieco słuch, mimo iż chory tego początkowo nie zauważa. jeżeli jednak zwróci na to uwagę, porówna się z innymi, a my zauważymy, iż pogorszenie słuchu nie ustępuje pośrodku 3 tygodni od infekcji, to takie ucho powinno być bardzo starannie obejrzane poprzez specjalistę - otolaryngologa albo audiologa. Doktor powinien użyć do tego badania mikroskopu diagnostycznego albo wideotoskopu. jeśli otolaryngolog czy audiolog będzie wiedział, iż dziecko miało nawracające infekcje albo zaobserwowano, iż nieco gorzej słyszy, może przeprowadzić proste badanie diagnostyczne - audiometrię impedancyjną. Ono jest niebolesne i nieinwazyjne, a równocześnie obiektywne. Poprawny rezultat badania znaczy, iż nie ma zmian odczynowych w obrębie ucha środkowego, które aby upośledzały słuch. . jeśli rezultat będzie niepoprawny, to absolutnie niezbędne jest odesłanie pacjenta do lekarza, który ma urządzenia umożliwiające obejrzenie błony bębenkowej. Takie badania przeprowadza się zazwyczaj w ośrodkach klinicznych dzięki mikroskopu diagnostycznego czy wideotoskopu, który pozwala w sporym powiększeniu zobaczyć bardzo drobne szczegóły na powierzchni błony bębenkowej i ocenić zmiany występujące za błoną.- Jakie są sposoby badań słuchu? sposoby badania słuchu możemy podzielić na obiektywne, niezależne od woli pacjenta, i subiektywne, w trakcie których pacjent z nami współpracuje. ? sposoby obiektywne są dla nas nadzwyczajnie istotne, bo pozwalają na badanie słuchu w pierwszych godzinach po urodzeniu dziecka. Może to być rejestracja potencjałów wywołanych z pnia mózgu, rejestracja emisji akustycznych, a więc czynności ucha wewnętrznego, które bada się bardzo czułą sondą. W ten sposób możemy dziecko, (w szczególności z gatunku ryzyka, bardzo błyskawicznie zdiagnozować.Inne ? sposoby wymagają już współpracy dziecka lub osoby dorosłej. Dziecko ma przyciskać jakiś guzik, wrzucać klocek, reagować na sygnały dźwiękowe. Bez tej współpracy badanie nie da rezultatu. Pomiędzy okresem współpracy a sposobami obiektywnymi, które wymagają czasu, sprzętu, doświadczenia, istnieje sposobność obserwowania dziecka. Obserwacja reakcji jest bardzo istotna. To może i powinien robić każdy rodzic. Dziecko powinno reagować (w szczególności na dźwięki mu znane. . jeśli nie odchyla głowy na szeleszczący papier, grzechotkę, której nie widzi, to są sygnały niepokojące.Niekiedy rodzice zgłaszają się do lekarza i, co jest charakterystyczne, nie wspominają o słuchu, tylko o tym, iż dziecko ma 2 lata i nie mówi. Należy pamiętać, iż dziecko do 6. miesiąca gurzy, wydaje z siebie nieartykułowane dźwięki, które matka może interpretować jako ułożone. Po 6. miesiącu dziecko powinno zacząć gaworzyć. Tj. granica umowna. Gaworzyć, to oznacza naśladować pewne nasze dźwięki. Są one początkowo bardzo proste. . jeśli dziecko nie jest w stanie naśladować albo nie reaguje na słowa, to należy mu zbadać słuch.- Na czym bazuje nowatorstwo w komputerowym badaniu słuchu?Przeprowadziliśmy w ubiegłym roku badania epidemiologiczne pod kątem uszkodzenia słuchu, następstw niedosłuchu większego i mniejszego w 62 losowo wybranych ośrodkach szkolnych w całym państwie. Były to pierwsze na taką skalę badania. Przeprowadzała je ekipa kolegów z USA, naszych lekarzy i pedagogów i logopedów. Było badanie lekarskie, a następnie u tych, którzy gorzej słyszą - pedagogiczne i logopedyczne. Oceniano, jaki to ma wpływ na mowę, język. Okazało się, iż jest ok. 250 tys. uczniów, którzy mają kłopoty ze słuchem. Zdaliśmy sobie sprawę, iż nie mamy szansy zaprosić ich wszystkich do przychodniaów lekarskich i zbadać w tradycyjny sposób. Musieliśmy zatem utworzyć narzędzia, które byłyby powszechne w zastosowaniu, niedrogie i ogólnodostępne.Dotychczas nie istniał w świecie ..mechanizm badań powszechnych poprzez Internet. to jest nasze oryginalne przedsięwzięcie, które zostało wymyślone w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Współpracowaliśmy z różnymi osobami, w tym z akustykami z Katedry Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej, którzy pomagali od strony technicznej. W ten sposób przygotowaliśmy testy słuchowe dzięki czystych tonów i mowy w szumie.Zrozumienie mowy w szumie jest najczulszym testem, w najwyższym stopniu wiarygodnym. Można słyszeć, iż ktoś mówi, lecz nie rozumieć tego, co mówi. Stąd wśród tych testów są propozycje badań dla dzieci młodszych, starszych i dorosłych. Ten ...mechanizm został upowszechniony poprzez Internet. By wykonać badanie, niezbędne są słuchawki i kalibrator dźwięku, bo należy znać poziom natężenia bodźca dźwiękowego. Podjęliśmy produkcję tych kalibratorów, równolegle wydaliśmy kilkaset sztuk płyt kompaktowych, na których jest nagrany cały ....mechanizm. . jeśli jest on dostarczony na płycie, to można kalibrator pominąć, ponieważ poziom natężenia dźwięku nie wymienia się, chyba iż komputer nie spełnia kryteriów, które zostały tam wymienione. Systemem zainteresowała się Europa.- Jak wzmacnia się słuch?We wszystkich tych przypadkach, gdzie zachowane są resztki słuchu, dobór odpowiedniego aparatu pozwala wzmocnić sygnał dochodzący do resztek komórek zmysłowych. Udaje się zazwyczaj zastosować go do rozwoju mowy, do opanowania języka. Unikamy wtedy leczenia operacyjnego. Są to przypadki zarówno z prawie całkowitą głuchotą, jak i z głębokim niedosłuchem, gdzie uszkodzeniu uległo ucho wewnętrzne.- Jak wyglądają najnowsze aparaty słuchowe?Mamy następne generacje aparatów słuchowych: małych zausznych, małych wewnątrzusznych, jeszcze mniejszych, które wkładamy głęboko do przewodu słuchowego zewnętrznego i praktycznie ich nie widać. Są to dziesiątki różnych modeli, które można zaproponować pacjentowi. Indywidualnie dobiera się taki rodzaj aparatu, który jest dla niego idealny.Najnowszym rozwiązaniem jest aparat Retro, który można schować za małżowiną w rowku, w klipsie, kolczyku, wmontować w oprawkę okularów tak, aby dostać dobry sukces estetyczny. Drugim, nadzwyczajnie istotnym aspektem praktycznym tych aparatów to jest, iż nie wypełniają przewodu słuchowego zewnętrznego. W pewnych rodzajach niedosłuchu, (w szczególności takich, gdzie część tonów jest dobrze słyszana, a część nie, aparat zza ucha może wzmacniać tylko te dźwięki, których chory nie słyszy.Daje to dobre albo bardzo dobre rozumienie mowy, co jest główne. Te aparaty są w tej chwili wprowadzane do szerokiej praktyki publicznej w Niemczech i nasz instytut także został zaproszony do współpracy klinicznej, tak aby oferować je naszym pacjentom.w razie całkowitego uszkodzenia albo głębokiego niedosłuchu, gdzie nie dają korzyści klasyczne aparaty słuchowe, sposobem z wyboru jest wszczepienie implantu ślimakowego, który zastępuje uszkodzone ucho wewnętrzne.- Odzyskać słuch można dzięki zabiegom chirurgicznym. Pan Prof. jako pierwszy w Polsce wszczepił implant ślimakowy, a później implant pniowy. Tej drugiej operacji nikt po Panu w państwie nie powtórzył.Implanty ślimakowe wszczepiane do ucha wewnętrznego są dzisiaj naturalnym zabiegiem. Doprowadziliśmy do tego, iż od ubiegłego roku kilkadziesiąt implantów rocznie kupuje ministerstwo. Niestety, to jest cząstkowe rozwiązania problemu. Potrzeby są, oczywiście, większe.Operowaliśmy 44-letnią pacjentkę głuchą od urodzenia, lecz rodzice nauczyli ją mówić. Mówiła na tyle dobrze, iż ukończyła studia. Wszczepiliśmy jej implant. Była wtedy jedyną w świecie pacjentką z głuchotą wrodzoną zoperowaną w tak późnym wieku. Pisała pamiętnik. Poprosiliśmy ją o opisywanie wrażeń, o tym, co jej sprawiało przyjemność, a co przykrość. Pamiętnik ten jest dla nas nadzwyczajnie istotny w analizie zachowań pacjentów. Gdyby nie miała rozwiniętej mowy, nie nauczyłaby się jej w tym wieku.natomiast implant pniowy to wyzwanie największe w mojej specjalności. Pień mózgu jest najczulszą strukturą centralnego układu nerwowego, gdzie krzyżuje się sporo szlaków nerwowych odpowiedzialnych za fundamentalne funkcje życiowe. Ta ingerencja jest obarczona wielkim ryzykiem, stąd ostrożność w wyborze tej ? sposoby leczenia. Stosujemy ją wtedy, gdy usuwamy guzy nowotworowe, które zniszczyły nerwy słuchowe. Pacjent nie słyszy. lecz równocześnie guzy, mimo iż są łagodne, uciskają pień nerwu i nieuchronnie doprowadzą do zgonu pacjenta. Usuwając je, ratujemy życie.- Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. *** Czy wiesz, iż 30-letnia kobieta, która przed 2 laty została zoperowana poprzez prof. H. Skarżyńskiego, jest dzisiaj najlepiej wyrehabilitową pacjentką w świecie. To ogromny efekt. Naukowcy z USA zaproponowali przeprowadzenie precyzyjnych badań pacjentki, które byłyby fundamentem do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie implantologii słuchu
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.