Objawy METEOTROPIZM przyczny. Czym jest oddziałujących na ustrój człowieka, szczególną rolę.

Czy pomocne?

Meteotropizm leczenie

Definicja METEOTROPIZM: Wśród wszystkich czynników środowiska zewnętrznego oddziałujących na ustrój człowieka, szczególną rolę odgrywają warunki atmosferyczne. Coraz częściej wielu z nas - mniej albo bardziej świadomie - zauważa istnienie zależności pomiędzy swoim samopoczuciem a panującymi warunkami pogodowymi.O związkach pomiędzy zmianami zachodzącymi w środowisku atmosferycznym a stanem zdrowia i samopoczuciem człowieka, a również występującymi chorobami już 2000 lat temu pisał - uznawany za ojca medycyny - Hipokrates. Podkreślał on, iż "...należy rozważać konsekwencje, które może wywierać każda z pór roku; pory roku są gdyż jednakowe, ale różnią się znacząco zarówno same w sobie, jak i w swoich przemianach... wspólnie z porami roku dolegliwości ludzi zmieniają się...".Za prekursorów współczesnej bioklimatologii uznaje się z kolei A. Humboldta i Ch. Hufelanda, którzy jako pierwsi wprowadzili sposoby naukowe (statystyczne) do określania zależności występowania ustalonych chorób od zmian pogodowych. Szczególną rolę odegrał w pierwszej kolejności Humboldt, gdyż jako pierwszy sformułował definicję bioklimatu, określając go jako "zespół czynników atmosferycznych, które działają pobudzająco na receptory zmysłowe człowieka".Obecne poglądy na zależności pomiędzy stanem zdrowia człowieka a warunkami atmosferycznymi są rozwinięciem obserwacji Hipokratesa i Humboldta. Rozwój ten wynika z gwałtownego postępu techniki badawczej, nowych możliwości obserwowania zjawisk pogodowych (na przykład techniki satelitarnej), a w skali mikro - możliwości badawczych współczesnej medycyny. Historyczna pojęcie bioklimatu nie jest jednak aktualnie ograniczana do pobudzania receptorów zmysłowych. Poszerzono ją o niespecyficzne, ogólnoustrojowe oddziaływania czynników meteorologicznych, a również uwzględniono wpływ promieniowania elektromagnetycznego w różnych zakresach częstotliwości czy promieniowania jonizującego. Jak barometr na pogodę Jak się przekonano, promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwości, jest to 1-100 kHz (VLF), pojawiające się między innymi w trakcie burzy, wywiera bardzo mocny wpływ na samopoczucie. Fakt ten wyjaśnia się zbieżnością częstotliwości promieniowania impulsowego w atmosferze z częstotliwościami niektórych bioprądów czynnościowych w organizmie człowieka. To natomiast może być wytłumaczeniem umiejętności wrażliwych osób do "przewidywania" pogody na kilka dni naprzód.Innym znanym zjawiskiem pogodowym o niekorzystnym wpływie na organizm człowieka są tak zwany wiatry fenowe, a więc między innymi występujący w Polsce wiatr halny. To jest ciepły i suchy wiatr, o dużej prędkości i porywistości, powstający w trakcie przemieszczania się mas powietrza poprzez łańcuchy górskie. Pojawienie się wiatru fenowego warunkuje zawsze nagłą zmianę wielu czynników meteorologicznych, co stanowi bardzo mocny impuls wyzwalający obiektywne i subiektywne konsekwencje w organizmie człowieka. Meteoro- oznacza warunki pogodowe By zrozumieć istotę meteotropizmu, a więc wrażliwości na zmianę pogody, należałoby wytłumaczyć kilka pojęć - w pierwszej kolejności termin meteotropizm. Za meteotropizm uznaje się występowanie albo nasilanie się symptomów chorobowych wskutek oddziaływania na ustrój nieokreślonych zakłóceń rytmicznego przebiegu mechanizmów pogodowych. Zakłócenia takie są nazywane meteotropowymi albo meteoropatycznymi. Analogicznie definiuje się dolegliwości meteoropowe. Meteoropatia z kolei to wrażliwość ustroju na zmiany pogody skutkująca patologicznymi reakcjami w sferze somatycznej i psychicznej człowieka. Dla celów praktycznych przyjęto podział meteoropatycznych sytuacji pogodowych na kilka zespołów o zbliżonym oddziaływaniu na organizm człowieka. Wyodrębniono: zespół bodźców termicznych, wpływających na gospodarkę cieplną ustroju, zespół bodźców fotochemicznych, jest to promieniowanie słoneczne w dziedzinie światła widzialnego, zespół bodźców chemicznych, jest to zmian w składzie powietrza, zespół bodźców neurotropowych, jest to bliżej nieokreślonych, wielokierunkowych i wieloczynnikowych, krótkotrwałych zmian pogody (wspomniane wyżej wiatry fenowe są zaliczane właśnie do tej ekipy meteorotropowych sytuacji pogodowych); przedmioty te oddziałują w pierwszej kolejności na sferę psychiczną człowieka. impuls-reakcja Aczkolwiek głównym odbiorcą bodźców zewnętrznych jest wegetatywny układ nerwowy, to reakcje na impuls dotyczą całego organizmu, w szczególności zaś ośrodkowego układu nerwowego i układu hormonalnego. Wszystkie czynniki zaburzające homeostazę ustroju wywołują zatem występowanie ustalonych choroby czy stanów chorobowych. Równocześnie pamiętać należy, iż zarówno zakres wrażliwości i wydolności systemów homeostazy, jak i - w pewnym sensie - rodzaj reakcji na naruszenie stałości środowiska wewnętrznego, nie jest jednakowy dla wszystkich, a różnice te były kształtowane poprzez tysiące lat adaptacji do różnych warunków klimatycznych. Generalnie jednak fundamentalne reakcje są bardzo zbliżone.Wiadomo ((na przykład , iż pobudliwość układu wegetatywnego ludzi zdrowych wykazuje ważną zależność od frontów atmosferycznych. Na kilka (5-6) godz. przed nadejściem frontu atmosferycznego wzrasta aktywność układu przywspółczulnego, z kolei aktywność układu współczulnego wzrasta w 3-5 godz. po jego przejściu. Wykazano, iż front ciepły skutkuje obniżenie aktywności wydzielniczej tarczycy, z kolei nadejście powietrza polarnego aktywuje przysadkę. Zespół reakcji układu wegetatywnego i hormonalnego i wynikające z nich zmiany czynnościowe w narządach stanowią znowu podstawę powstawania reakcji patologicznych, a więc meteoropatii
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.